Midnight Party

Ook in De Poezenkrant stond een afbeelding van een 25 cm lp-hoes die Cornelius van Velsen (1921-20100 eind jaren vijftig voor Phonogram ontwierp. Het is tango muziek van Alfred Hause and his orchestra. Op iTunes is er wel muziek van deze musicus, maar de bewust lp is niet meer te krijgen, ook niet op Marktplaats. Dus bedenk er maar een wijsje bij.